ประชาสัมพันธ์และกิจกรรม >> หน่วยงานและเอกชน

สมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 10 ดูทั้งหมด

ขอเชิญผู้สนใจ เข้าร่วมงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๐

25 ก.ค. 2562

Admin view 517

ขอเชิญผู้สนใจ ลงทะเบียนเข้าร่วมงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๐ ภายใต้แนวคิดหลัก “๑ ทศวรรษ สร้างสังคมคุณธรรม : วินัยคน สะท้อนวินัยชาติ” วันที่ ๒-๓ กรกฏาคม ๒๕๖๒ ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

รูปแบบการจัดงานแบ่งเป็น ๒ ส่วน ได้แก่
๑) งานด้านวิชาการ “สมัชชาคุณธรรม” การปาฐกถาพิเศษจากผู้ทรงคุณวุฒิ การเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อหาแนวทางการขับเคลื่อนคุณธรรมและนำเสนอองค์ความรู้ นวัตกรรมการส่งเสริมคุณธรรมผ่านกระบวนการ ชม แชร์ เชียร์ ของ ๖ ภาคีเครือข่าย อาทิ >>>ห้องเครือข่ายสื่อในประเด็นรู้เท่าทันสื่อ “วินัยกับครอบครัว” และ “ชัวร์ก่อนแชร์” พบกับศิลปินดารา โปรดิวเชอร์ ละครวัยแสบ สาแหรกขาด
>>>ห้องเครือข่ายภาคธุรกิจ “คุณธรรม ธรรมาภิบาล CSR และ SE เหมือนหรือต่างกันอย่างไร”จากผู้บริหารภาคธุรกิจชั้นนำ >>>ห้องเครือข่ายการศึกษา พบกับ“ต้นแบบการส่งเสริมคุณธรรมสถานศึกษา”
>>>ห้องเครือข่ายภาครัฐ ผลสำเร็จการส่งเสริมองคืกร ชุมชน อำเภอ จังหวัดคุณธรรมและ 3 ปี ผลการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมฯ
>>> ห้องเครือข่ายศาสนา การแปลงหลักศาสนาสู่การปฏิบัติขององค์กรขับเคลื่อน
>>> เครือข่ายประชุาสังคม ชุมชน ครอบครัว เด็กและเยาวชน ชม แชร์ เชีย์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านนิทรรศการมีชีวิต
>>> ห้องนำเสนอผลการขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ ระดับกระทรวง จากกระทรวงต้นแบบด้านคุณธรรม
๒) งานแสดงนิทรรศการ “ตลาดนัดคุณธรรม” นำเสนอผลงานรูปธรรมความสำเร็จจากประสบการณ์จริงขององค์กรต้นแบบการส่งเสริมคุณธรรมด้านวินัย จาก ๖ เครือข่าย ชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ ๑๐ ผล ๑๐ ปี การขับเคลื่อนสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ และกิจกรรมความสำเร็จการส่งเสริมคุณธรรมกว่า ๘๐ บูธ ทัง ๒ วัน

ผู้สนใจ สามารถลงทะเบียนออนไลน์ล่วงหน้า และติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
โทร. ๐๒ ๖๔๔๙๙๐๐ ต่อ ๔๐๐ , ๔๐๒ โทรสาร ๐๒ ๖๔๔๔๙๐๑-๒ หรือดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่ www.moralcenter.or.th ร่วมงานฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่
http://www.moralcenter.or.th/assembly/2019/


#tv5hd1 #ช่อง5hd1

ททบ.5 นำคุณค่า สู่สังคมไทย

เว็บไซต์ www.tv5.co.th เป็นเว็บไซต์เพื่อความมั่นคง ข่าวสาร สาระ และ ความบันเทิง เพื่อสังคมไทย

   ผู้เข้าถึงทั้งหมด

0003326723 ครั้งช่องทางติดต่อทีมงาน www.tv5.co.th แนะนำ, ติชม, ฝากข่าวประชาสัมพันธ์, ติดต่อธุรกิจ

ติดต่อ

02-2700200

210 ถ.พหลโยธิน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

Copyright © www.tv5.co.th 2022 all rights reserved.