ประชาสัมพันธ์และกิจกรรม >> หน่วยงานและเอกชน

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ดูทั้งหมด

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดแถลงข่าวงาน “ยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก” ประจำปี 2564 เชิญชวน “ท่องเที่ยวอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย วิถีใหม่ New Normal”

9 ธ.ค. 2564

Adundet view 62

วันที่ 8 ธันวาคม 2564 นายสมศักดิ์ เจริญไพฑูรย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็น ประธานการแถลงข่าว การจัดงาน “ยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก” ประจำปี 2564 ณ บริเวณวัดพระงาม อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา

สำหรับความพิเศษของงานปีนี้ ได้เน้นการเฉลิมฉลองครบ 3 ทศวรรษ แห่งการเป็นเมืองมรดกโลก โดยกำหนดจัดงานระหว่าง วันที่ 17 – 26 ธันวาคม 2564 รวม 10 วัน 10 คืน ณ บริเวณอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา เพื่อเป็นการตอกย้ำให้โลกรู้ว่าอยุธยามีดี ตลอดจนเพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญและน้อมรำลึก ถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระรามาธิบดีที่1 (พระเจ้าอู่ทอง)เป็นการสืบสานมรดกทางวัฒนธรรม ประเพณีไทย พร้อมจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว และกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ขอเชิญชวนแต่งกายผ้าไทยร่วมประกาศกึกก้องความเป็นเมืองมรดกโลก ภายใต้มาตรการป้องกันและควบคุม โรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

โดยมีกำหนดการจัดพิธีบวงสรวงสักการะส่ิงศักดิ์สิทธ์ิคู่บ้านคู่เมือง และรำบวงสรวงถวายพระเจ้าอู่ทอง ในวันท่ี 13 ธันวาคมที่จะถึงน้ี และจะมีพิธีเปิดอย่างย่ิงใหญ่อลังการ ในวันศุกร์ที่ 17 ธันวาคม 2564 เวลา 15.00 น. 

ทั้งนี้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ตระหนักถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวและ ผู้ร่วมงาน จึงได้กำหนดมาตรการป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19 ให้ผู้เข้าร่วมงานต้องได้รับการฉีดวัคซีนโควิด ครบ2 เข็ม และพกบัตรประชาชน เพื่อใช้ตรวจสอบประวัติการฉีดวัคซีนโควิด ตรวจคัดกรองก่อนเข้างาน ตามมาตรการ COVID Free Setting เพื่ออำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัย พร้อมขอเชิญชวน “ท่องเที่ยวอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย วิถีใหม่ New Normal”

 

#TV5HD #TV5HDONLINE #ททท #การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย #อยุธยา

ททบ.5 นำคุณค่า สู่สังคมไทย

เว็บไซต์ www.tv5.co.th เป็นเว็บไซต์เพื่อความมั่นคง ข่าวสาร สาระ และ ความบันเทิง เพื่อสังคมไทย

   ผู้เข้าถึงทั้งหมด

0003289849 ครั้งช่องทางติดต่อทีมงาน www.tv5.co.th แนะนำ, ติชม, ฝากข่าวประชาสัมพันธ์, ติดต่อธุรกิจ

ติดต่อ

02-2700200

210 ถ.พหลโยธิน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

Copyright © www.tv5.co.th 2022 all rights reserved.