ประชาสัมพันธ์และกิจกรรม >> กิจกรรม ทบ.

กิจกรรม ทบ. ดูทั้งหมด

ทบ.เปิดสมัครสอบนายสิบทุกประเภท ด้วยระบบออนไลน์ เริ่ม 1 พ.ย.64 – 5 ม.ค.65

2 พ.ย. 2564

Adundet view 695

ทบ.เปิดสมัครสอบนายสิบทุกประเภท ด้วยระบบออนไลน์ผ่านเว็บเพจเดียว “คลิกเดียวจบ ครบทุกการสอบ” ส่งทีม ปชส.เชิงรุก ลงพื้นที่ห่างไกล เริ่ม 1 พ.ย.64 – 5 ม.ค.65
 
กองทัพบกได้พัฒนาระบบการรับสมัครเป็นทหารโดยเริ่มปรับเป็นการสมัครทางออนไลน์ เพื่อให้ผู้ที่สนใจมีความสะดวกในการสืบค้นข้อมูลได้โดยง่าย ล่าสุด เปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับราชการนายทหารชั้นประทวนประจำปี 2565 ผ่านระบบออนไลน์แบบรวมการ จำนวน 3,080 อัตรา ได้แก่ นักเรียนนายสิบทหารบก, นายทหารประทวนจากทหารกองหนุนสายงานสัสดี, นายทหารประทวนจากทหารกองหนุนส่วนกำลังรบและส่วนสนับสนุนการรบ และทหารอาสา โดยกองทัพบกได้จัดทำเว็บไซต์เพื่อรวบรวมข้อมูลการรับสมัครด้วยระบบออนไลน์ “เว็บเพจเดียว” ที่ https://recruitment.rta.mi.th/ ซึ่งผู้สนใจสามารถสมัครสอบได้ทุกประเภทในคราวเดียวกัน ตามคุณสมบัติตามที่กองทัพบกกำหนดและดำเนินการสอบเพียงครั้งเดียว (One Stop Service)

โดยกองทัพบกมุ่งหวังให้ผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร และยากต่อการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร มีใจรักในอาชีพทหารและมีทัศนคติเชิงบวก มีโอกาสรับทราบข้อมูลและสมัครสอบเป็นข้าราชการทหารอย่าง “เท่าเทียม เป็นธรรม ยุติธรรม” ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการสมัครและการเดินทาง และสอดคล้องกับการใช้สื่อโซเชี่ยลในปัจจุบัน สำหรับผู้ที่มีข้อจำกัดในการเข้าถึงระบบอินเตอร์เน็ต กองทัพบกได้ใช้ศักยภาพและเครือข่ายของชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน(ชป.กร.) และชุดอาสาสมัครกิจการพลเรือน (อส.กร.)ในพื้นที่ ร่วมกับชุดประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ของหน่วยทหาร ดำเนินการประชาสัมพันธ์เชิงรุกลงพื้นที่ค้นหาและเชิญชวนผู้ที่สนใจ และมีคุณสมบัติตามที่กองทัพบกกำหนด พร้อมอำนวยความสะดวกตั้งแต่การรับสมัครและเข้าสอบตามระบบดังกล่าว
 
กองทัพบกจึงขอเชิญชวน ผู้ที่สนใจ สมัครสอบเป็นนายทหารชั้นประทวนของกองทัพบก ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย.64 – 5 ม.ค.65 โดยจะมีการสอบภาควิชาการ ในวันที่ 6 ก.พ.65 กระจายสนามสอบตามภูมิภาค ทั้งนี้ กองทัพบกตั้งใจพัฒนาระบบการสมัครสอบออนไลน์ ให้ผู้ที่มีคุณสมบัติและประชาชนทั่วไปที่สนใจได้เข้าถึงข้อมูลและมีโอกาสสมัครอย่างเท่าเทียม และขอแจ้งเตือนให้ระมัดระวังผู้ไม่หวังดีแอบอ้างว่าสามารถช่วยในการสมัครในระบบออนไลน์ได้ จึงขอให้ผู้ปกครองได้ใช้วิจารณญาณพิจารณารับข้อมูลข่าวสาร หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการสมัครสอบ สามารถสอบถามได้ที่สัสดีอำเภอหรือหน่วยทหารใกล้บ้าน
และกรมยุทธศึกษาทหารบก โทร. 0-2257-7159 กด 3 ใน วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 - 17.30 น.
……………..........
1 พฤศจิกายน 2564

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=416446950076981&id=100051350382505

#TV5HD1

ททบ.5 นำคุณค่า สู่สังคมไทย

เว็บไซต์ www.tv5.co.th เป็นเว็บไซต์เพื่อความมั่นคง ข่าวสาร สาระ และ ความบันเทิง เพื่อสังคมไทย

   ผู้เข้าถึงทั้งหมด

0003327393 ครั้งช่องทางติดต่อทีมงาน www.tv5.co.th แนะนำ, ติชม, ฝากข่าวประชาสัมพันธ์, ติดต่อธุรกิจ

ติดต่อ

02-2700200

210 ถ.พหลโยธิน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

Copyright © www.tv5.co.th 2022 all rights reserved.