ไฟว์ออนแอร์ >> สารคดี

สารคดีเฉลิมพระเกียรติ ดูทั้งหมด

สารคดีเฉลิมพระเกียรติ ตอนที่ 8 - ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยโป่ง

22 ส.ค. 2564

Sorrana view 562

กว่า ๔๐ ปี แล้วที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยโป่งขึ้น เพื่อส่งเสริมอาชีพทดแทนฝิ่น และพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีแก่ราษฎรในพื้นที่ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ นำประโยชน์สุขสู่ปวงประชาอย่างแท้จริง


#โครงการหลวงสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
#ทรงสร้างประโยชน์สุขสู่ปวงประชา  
#มูลนิธิโครงการหลวง
#TV5HD1

#TV5HD1

ททบ.5 นำคุณค่า สู่สังคมไทย

เว็บไซต์ www.tv5.co.th เป็นเว็บไซต์เพื่อความมั่นคง ข่าวสาร สาระ และ ความบันเทิง เพื่อสังคมไทย

   ผู้เข้าถึงทั้งหมด

0003290024 ครั้งช่องทางติดต่อทีมงาน www.tv5.co.th แนะนำ, ติชม, ฝากข่าวประชาสัมพันธ์, ติดต่อธุรกิจ

ติดต่อ

02-2700200

210 ถ.พหลโยธิน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

Copyright © www.tv5.co.th 2022 all rights reserved.