ไฟว์ออนแอร์ >> สารคดี

สารคดีเฉลิมพระเกียรติ ดูทั้งหมด

สารคดีเฉลิมพระเกียรติ ตอนที่ 7 - ผลแห่งการประกอบพระราชกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของพสกนิกร

21 ส.ค. 2564

Sorrana view 480

ผลแห่งการประกอบพระราชกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของพสกนิกร ไม่เว้นแม้แต่ราษฎรชาวเขาบนพื้นที่สูง ทำให้ปัจจุบันพืชทดแทนฝิ่น อย่างกาแฟได้กลายเป็นพืชเศรษฐกิจ สร้างอาชีพสร้างรายได้แก่เกษตรกรบนพื้นที่สูงอย่างกว้างขวาง และยังต่อยอดมาสู่ประชาชนในประเทศ กลายเป็นพืชที่สร้างเศรษฐกิจที่ดี เป็นที่นิยมในอันดับต้นๆ ของผู้บริโภคในขณะนี้ 


#โครงการหลวงสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
#กาแฟ...ก้าวตามรอยพ่อ
#มูลนิธิโครงการหลวง
#TV5HD1

#TV5HD1

ททบ.5 นำคุณค่า สู่สังคมไทย

เว็บไซต์ www.tv5.co.th เป็นเว็บไซต์เพื่อความมั่นคง ข่าวสาร สาระ และ ความบันเทิง เพื่อสังคมไทย

   ผู้เข้าถึงทั้งหมด

0003289865 ครั้งช่องทางติดต่อทีมงาน www.tv5.co.th แนะนำ, ติชม, ฝากข่าวประชาสัมพันธ์, ติดต่อธุรกิจ

ติดต่อ

02-2700200

210 ถ.พหลโยธิน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

Copyright © www.tv5.co.th 2022 all rights reserved.