ไฟว์ออนแอร์ >> สารคดี

สารคดีเฉลิมพระเกียรติ ดูทั้งหมด

สารคดีเฉลิมพระเกียรติ ตอนที่ 6 - ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงขุนวาง

15 ส.ค. 2564

Sorrana view 514

ด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงขุนวาง หนึ่งในพื้นที่ดำเนินการของมูลนิธิโครงการหลวงได้เปลี่ยนแปลงอาชีพของราษฎรบ้านขุนวางและหมู่บ้านใกล้เคียงให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ดังที่เราได้เห็นและสัมผัสได้ในปัจจุบัน ทำให้เข้าใจได้ชัดเจนว่าทุกสิ่งที่พระองค์ทรงทำล้วนแล้วแต่เป็นประโยชน์แก่ราษฎรทั้งสิ้น


#โครงการหลวงสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
#น้ำพระทัย...ทรงห่วงใยประชาชน
#มูลนิธิโครงการหลวง
#TV5HD1

#TV5HD1

ททบ.5 นำคุณค่า สู่สังคมไทย

เว็บไซต์ www.tv5.co.th เป็นเว็บไซต์เพื่อความมั่นคง ข่าวสาร สาระ และ ความบันเทิง เพื่อสังคมไทย

   ผู้เข้าถึงทั้งหมด

0003289772 ครั้งช่องทางติดต่อทีมงาน www.tv5.co.th แนะนำ, ติชม, ฝากข่าวประชาสัมพันธ์, ติดต่อธุรกิจ

ติดต่อ

02-2700200

210 ถ.พหลโยธิน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

Copyright © www.tv5.co.th 2022 all rights reserved.