ไฟว์ออนแอร์ >> สารคดี

สารคดีเฉลิมพระเกียรติ ดูทั้งหมด

สารคดีเฉลิมพระเกียรติ ตอนที่ 5 - ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ปูนหลวง

14 ส.ค. 2564

Sorrana view 529

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ปูนหลวงแห่งนี้ ได้ทำการส่งเสริมให้เกษตรกรซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวเขาเผ่าลีซอ จีนยูนนาน และมูเซอแดง ปลูกพืชผักเมืองหนาวทดแทนการปลูกฝิ่น ได้แก่ บ๊วย สาลี่ พลัม และพลับ โดยศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ปูนหลวงได้จัดหาต้นกล้าและกิ่งพันธุ์ไม้ผล พร้อมสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ ปุ๋ยสารป้องกันโรคแมลงให้แก่เกษตรกร


#โครงการหลวงสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
#เดินตามรอยพ่อ   
#มูลนิธิโครงการหลวง
#TV5HD1

#TV5HD1

ททบ.5 นำคุณค่า สู่สังคมไทย

เว็บไซต์ www.tv5.co.th เป็นเว็บไซต์เพื่อความมั่นคง ข่าวสาร สาระ และ ความบันเทิง เพื่อสังคมไทย

   ผู้เข้าถึงทั้งหมด

0003289684 ครั้งช่องทางติดต่อทีมงาน www.tv5.co.th แนะนำ, ติชม, ฝากข่าวประชาสัมพันธ์, ติดต่อธุรกิจ

ติดต่อ

02-2700200

210 ถ.พหลโยธิน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

Copyright © www.tv5.co.th 2022 all rights reserved.